Podstawy księgowości dla początkujących – jak zacząć?

Podstawy Księgowości dla Początkujących – Jak Zacząć?

Prowadzenie rachunkowości stanowi jedno z kluczowych zadań każdej zarejestrowanej firmy. To zobowiązanie obejmuje zarówno przedsiębiorstwa o dużym zasięgu, małe i mikroprzedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe firmy. W zależności od skali działalności i związanych z nią formalności księgowych, przedsiębiorcy mają możliwość samodzielnego rozliczania się lub skorzystania z kompleksowego wsparcia oferowanego przez profesjonalne biuro rachunkowe. Zapoznaj się z fundamentalnymi obowiązkami dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Dowiedz się o zaletach i wadach samodzielnego zarządzania rachunkowością w jednoosobowej firmie oraz o korzyściach wynikających z korzystania z usług księgowości online dostępnej w biurze rachunkowym.

Zgłoszenie działalności do CEIDG

Planujesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Jako przyszły przedsiębiorca musisz przestrzegać podstawowych etapów koniecznych do zarejestrowania swojego przedsiębiorstwa.

Jak zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Na samym początku należy wypełnić formularz wniosku o wpis do CEIDG. Skrót ten oznacza Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, będąc oficjalnym rejstrem firm działających w ramach jednoosobowych przedsiębiorstw w Polsce. CEIDG zawiera wyłącznie rejestrację i informacje dotyczące właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych.

Wniosek do CEIDG można złożyć na trzy różne sposoby: osobiście w urzędzie skarbowym, drogą listowną lub elektronicznie (w tym poprzez bankowość internetową). Formularz mobilny można przesłać w formie tradycyjnej lub jako dokument elektroniczny. Wszystkie wymienione formy rejestracji przedsiębiorstwa są wolne od opłat.

Co musisz przygotować, przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG

Zanim przedsiębiorca przystąpi do składania wniosku, zaleca się, aby odpowiednio się do tego przygotował. To pozwoli na sprawne i bezbłędne przeprowadzenie całego procesu rejestracji. W formularzu należy udzielić następujących informacji:

 • dane z dokumentu tożsamości (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości);

 • informacje o posiadanych obywatelstwach;

 • numery NIP i REGON (jeśli zostały wcześniej nadane);

 • adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres do korespondencji;

 • skróconą i pełną nazwę zakładanej działalności gospodarczej (z imieniem i nazwiskiem w nazwie);

 • kody PKD odpowiadające usługom świadczonym w ramach prowadzonej działalności;

 • planowaną liczbę pracowników;

 • informacje o wybranym ubezpieczeniu (ZUS, KRUS lub ubezpieczenie zagraniczne);

 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Ważne!

Wniosek do CEIDG powinien być złożony jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania działań w zakresie działalności gospodarczej.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza: Forma opodatkowania, składki ZUS i inne formalności

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na konkretną formę opodatkowania, zaleca się staranne przeanalizowanie wszelkich dostępnych informacji na ten temat oraz zapoznanie się z zaletami i wadami każdej możliwej opcji rozliczeniowej. Jakie formy opodatkowania są dostępne dla właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej?

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma do wyboru różne formy opodatkowania (rozliczenia):

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej;

 • podatek liniowy;

 • ryczałt ewidencjonowany;

 • karta podatkowa.

Ważne jest zaznaczenie, że przepisy podatkowe pozwalają na dokonanie zmiany formy opodatkowania w już istniejących firmach. To oznacza, że podatnik może zdecydować się na przejście z obecnej formy opodatkowania na inną, jednak musi przestrzegać ściśle określonych terminów, jakie nakładają przepisy prawne. W tym kontekście posiadanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów staje się niezwykle istotne, ponieważ nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej spełniają warunki umożliwiające skorzystanie z opodatkowania ryczałtem lub kartą podatkową.

Samodzielne prowadzenie księgowości jednoosobowej działalności gospodarczej – obowiązki podatnika

Samodzielne prowadzenie księgowości to nie tylko zaliczki na podatek dochodowy. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest również do innych, comiesięcznych czynności wchodzących w skład zadań księgowych, a mianowicie:

 • składania deklaracji VAT, a w przypadku podatników VAT odprowadzanie kwoty podatku do urzędu skarbowego;
 • opłacanie składek ZUS;
 • prowadzenie, drukowanie i bezpieczne przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnej ze wzorem

Księgowość dla małych firm – jaki jest jej zakres?

W przypadku małej firmy również mamy do czynienia z księgowością uproszczoną, a więc tak zwaną małą księgowością. Zakres obowiązków księgowych obejmuje różne aspekty. Są to przede wszystkim:

 1. Składanie deklaracji i terminowe opłacanie podatków do właściwego urzędu skarbowego.

 2. Prowadzenie, drukowanie i bezpieczne przechowywanie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ewidencji przychodów (w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

 3. Prowadzenie różnych ewidencji mających związek z charakterem i rodzajem prowadzonej działalności, np.:

  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (gdy podatnik wykorzystuje prywatny samochód, dla celów PIT lub VAT);

  • sporządzanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT oraz wypełnianie deklaracji rozliczeniowej VAT-7 lub VAT-7K (dotyczy przedsiębiorców, którzy są czynnymi płatnikami VAT);

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia;

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych (dot. przedmiotów, urządzeń, narzędzi, wartości niematerialnych i prawnych).

 4. Wyliczanie i opłacanie składki ZUS w wyznaczonym terminie (do 20 dnia bieżącego miesiąca za miesiąc poprzedni).

 5. Segregowanie i właściwe przechowywanie niezbędnej dokumentacji przedsiębiorstwa (np. wystawionych i otrzymanych faktur, umów itp.).

Usługi księgowe – czy warto z nich korzystać?

Czy zastanawiasz się, czy warto skorzystać z usług księgowych dla swojej firmy? Wybór właściwego partnera do obsługi finansowej może przynieść liczne korzyści. Profesjonalne usługi księgowe nie tylko ułatwiają prowadzenie bieżącej rachunkowości, ale również pozwalają uniknąć błędów podatkowych i zminimalizować ryzyko nieprawidłowego rozliczenia. Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w usługi księgowe i jak mogą one wesprzeć rozwój Twojego biznesu.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Usług Księgowych?

 1. Znajomość Aktualnych Przepisów: Profesjonalne biura księgowe śledzą zmiany w przepisach podatkowych, co pozwala unikać kar i sankcji związanych z błędnym rozliczeniem.

 2. Oszczędność Czasu: Outsourcing księgowości pozwala skoncentrować się na rozwoju firmy, pozostawiając obsługę finansową w rękach ekspertów.

 3. Minimalizacja Ryzyka Podatkowego: Doświadczeni księgowi pomagają zoptymalizować podatki i uniknąć kosztownych błędów podczas rozliczeń.

 4. Bieżące Raporty Finansowe: Profesjonalne biura księgowe dostarczają regularne raporty finansowe, umożliwiając śledzenie kondycji finansowej firmy.

 5. Wsparcie Przy Audytach: Księgowi są przydatnym partnerem podczas ewentualnych audytów, pomagając w sprawnej współpracy z organami podatkowymi.

Jak Wybrać Odpowiednie Biuro Księgowe?

 1. Doświadczenie i Referencje: Wybierz biuro z solidnym doświadczeniem oraz pozytywnymi referencjami od innych przedsiębiorców.

 2. Zakres Usług: Upewnij się, że biuro oferuje pełen zakres usług dostosowanych do specyfiki Twojej działalności.

 3. Nowoczesne Narzędzia: Sprawdź, czy korzystają z nowoczesnych narzędzi i programów księgowych, co może usprawnić procesy.

 4. Cena vs. Jakość: Ocen koszty usług w kontekście ich jakości. Tanie biuro nie zawsze oznacza najlepsze rezultaty.

Podsumowując, warto rozważyć skorzystanie z usług księgowych, aby zyskać profesjonalne wsparcie w obszarze rachunkowości i podatków. Dzięki temu możesz skoncentrować się na rozwoju swojej firmy, mając pewność, że aspekty finansowe są w rękach doświadczonych specjalistów.

Korzyści usług biura rachunkowego dla firm

Założenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej (JDG) oraz decyzja o skorzystaniu z usług księgowych w renomowanym biurze rachunkowym przynosi szereg korzyści. Sprawdzone biuro rachunkowe oznacza efektywne zarządzanie czasem, odciążenie przedsiębiorcy od często skomplikowanych obowiązków księgowych i solidne wsparcie merytoryczne.

W ostatnich latach usługi pełniowo internetowej księgowości oraz korzystanie z pomocy zdalnych księgowych zdobyły ogromne uznanie wśród przedsiębiorców. Księgowość online to nie tylko niezaprzeczalna wygoda, ale również niższe koszty prowadzenia księgowości (brak konieczności zatrudniania dodatkowego personelu) oraz poczucie bezpieczeństwa dla podatnika.

Wybór rzetelnego biura rachunkowego i powierzenie księgowości w ręce doświadczonych specjalistów już na etapie rozpoczynania działalności gwarantuje właściwe funkcjonowanie firmy. To inwestycja w poprawność obsługi księgowej, wystawianie dokumentów firmowych, rozliczanie podatku dochodowego (PIT) oraz innych kluczowych czynności księgowych.