Pełna księgowość to nie tylko precyzyjny, ale i skomplikowany system, w którym ewidencjonuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze. To kluczowa mapa finansów, która pomaga podejmować mądre decyzje biznesowe.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • na bieżąco ewidencjonujemy operację gospodarcze,
 • przeprowadzamy kontrolę dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,
 • prowadzimy księgę główną, pomocniczą, ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • na dzień rozpoczęcia działalności tworzymy zakładowy planu kont,
 • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i VAT UE,
 • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne (obowiązkowe) i na wezwanie US, które są zawsze dostosowane do najnowszych wymagań Ministerstwa Finansów,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe oraz wspieramy zarząd przy sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności,
 • wspieramy zarządy przy przeprowadzeniu rocznych inwentaryzacji,
 • reprezentujemy podatników przed US, ZUS,
 • rozliczamy rozrachunki,
 • podatkowo i księgowo rozliczamy uzyskane dotacje,
 • informujemy o płatnościach zobowiązań podatkowych,
 • na bieżąco wyjaśniamy wszelkie wątpliwości,
 • sporządzamy bilans i rachunek zysków i strat – np. na potrzeby banku lub leasingu,
 • pomagamy w rejestracji VAT w krajach EU,
 • pomagamy w rejestracji OSS i sporządzamy wszelkie deklaracje,
 • co miesięcznie prezentujemy wyniki podatkowe.

Skontaktuj się z nami

Rozumiemy, że Twój czas jest cenny Dlatego oferujemy prowadzenie pełnej księgowości Twojej firmy oraz wsparcie

PROWADZENIE PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI, CZYLI SYSTEMATYCZNEGO REJESTROWANIA I ANALIZOWANIA FINANSOWYCH OPERACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, MA WIELE KORZYŚCI.
OTO KILKA Z NICH:

search-file

Ścisłe monitorowanie finansów

Pełna księgowość umożliwia ciągłe śledzenie przychodów, kosztów i innych aspektów finansowych działalności firmy. Dzięki temu możesz dokładnie kontrolować, jakie kwoty są wydawane i jakie przychody są generowane. To pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy finansowe i podejmowanie odpowiednich działań.

regulation

Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi

Pełna księgowość pomaga spełnić wymogi prawa podatkowego i rachunkowego. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia dokładnych i kompletnych zapisów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzenie pełnej księgowości ułatwia spełnienie tych wymagań i minimalizuje ryzyko niezgodności.

Dokładna ocena wyników finansowych

Pełna księgowość umożliwia dokładną ocenę wyników finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki systematycznemu rejestrowaniu wszystkich transakcji, możesz wygenerować różnego rodzaju raporty i analizy, takie jak bilanse, rachunki zysków i strat, czy analizy rentowności. Te informacje pozwalają na dokładne zrozumienie sytuacji finansowej firmy i podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych.

Ułatwienie zarządzania

Prowadzenie pełnej księgowości zapewnia dane, które są niezbędne do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Informacje finansowe pomagają monitorować wydatki, identyfikować obszary, w których można zaoszczędzić lub zoptymalizować koszty, oraz podejmować decyzje dotyczące inwestycji i rozwój firmy.

Ułatwienie uzyskania finansowania

Przedsiębiorstwa często potrzebują zewnętrznego finansowania, takiego jak kredyty bankowe lub inwestycje kapitałowe, aby rozwijać się lub realizować nowe projekty. Prowadzenie pełnej księgowości jest ważne w tych przypadkach, ponieważ potencjalni inwestorzy lub instytucje finansowe mogą zażądać dostępu do danych finansowych przedsiębiorstwa. Posiadanie uporządkowanych i wiarygodnych danych finansowych zwiększa szanse na uzyskanie takiego finansowania.

FAQ (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

Pełna księgowość odnosi się do prowadzenie ksiąg rachunkowych, a tym samym z ewidencjonowaniem obrotów i sald dla księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych (konta analityczne) czy inwentaryzacją aktywów i pasywów. Przy tej formie rozrachunków/ewidencji operacji gospodarczych, zwieńczeniem pracy biura rachunkowego czy głównego księgowego w firmie – jest m. in. pełny bilans oraz rachunek zysków i strat. W międzyczasie, pełna księgowość umożliwia obliczanie należnego podatku, a także precyzyjną analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co z kolei zapewnia właściwą kontrolę i efektywne zarządzanie.

Elementy, z jakich powinny składać się księgi rachunkowe, reguluje art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z nim, księgi rachunkowe tworzą:

 • dziennik,
 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).